Detta gäller vid anmälan till föreningens resor

  • Meddela namn, födelseår, mobilnummer och e-postadress när Du anmäler dig. Detta behövs för att vi enkelt ska kunna nå Dig med information om resan. Vi ger information om betalningen och resan endast via föreningens hemsida och per e-post. Om Du inte har e-postadress finns infon på föreningens hemsida, eller så ber du någon bekant som Du vet att också är anmäld till samma resa, att skriva ut den info vi skickat.
  • Anmälan är bindande. Det betyder att om Du hoppar av efter anmälningstidens utgång så måste Du ändå betala resan, och om Du redan betalat så får Du inte pengarna tillbaka ifall Du inte kan komma med. Om Du blir tvungen att hoppa av på grund av akut sjukdom är det bra att ha reseförsäkring samt se till att få ett giltigt sjukintyg för att få resan ersatt från Ditt försäkringsbolag. Blir Du tvungen att hoppa av på grund av andra orsaker kan Du själv ordna en ersättare och meddela föreningen. Ibland är det så att vi har väntelista och då kan vi naturligtvis hjälpa till med att ge tips på vem som gärna vill ha Din plats. Innan anmälningstiden gått ut kan Du naturligtvis annullera resan genom att kontakta den som mottog Din anmälan.
  • Anmäl dig direkt till den styrelsemedlem som har i uppgift att ta emot anmälningar. I annat fall kan det hända att en anmälan blir bortglömd.


Med vänlig hälsning Styrelsen

Ålands trädgårdsförening © 2017